Cestovný poriadok

Cestovný poriadok pre linku číslo 8

Read More

Cestovný poriadok podľa liniek

Cestovný poriadok pre ostatné linky

Read More

POVINNÝ RESPIRÁTOR

Vážení cestujúci, od 08.03.2021 je na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v dopravných prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy povinné nosenie respirátorov bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2. Pomôžme si navzájom ostať zdraví.

Read More

OZNAM - Linka č. 8

Oznamujeme cestujúcim, že od 01.09.2021 linka č. 8 Milochov bude premávať podľa platného CP pre školský rok

Read More