Cestovný poriadok

Cestovný poriadok pre linku číslo 8

Read More

Cestovný poriadok podľa liniek

Cestovný poriadok pre ostatné linky

Read More

POVINNÝ RESPIRÁTOR

Vážení cestujúci, od 08.03.2021 je na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v dopravných prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy povinné nosenie respirátorov bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2. Pomôžme si navzájom ostať zdraví.

Read More

LINKA Č.8 PREMÁVA podľa aktuálneho CP

Oznamujeme cestujúcim, že od 07.04.2021 linka č. 8 Milochov premáva opäť ako počas školského roka.

Read More

Povinnosť nosiť respirátor od 8.3.2021

Vážení cestujúci, od 08.03.2021 je na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v dopravných prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy povinné nosenie respirátorov bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2. Pomôžme…